Одлука о додели уговора у поступку  јавне набавке мале вредности  Набавка услуге организованог превоза деце са инвалидитетом, до Дневног боравка „Невен“, редни број 1/2017  

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке превоз 2017