Списак изабраних уџбеника за 2023/2024. годину

Нижи разреди

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ
ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА
МАТЕМАТИКА ЕДУКА
СВЕТ ОКО НАС ЕДУКА
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТHE ENGLISH BOOK

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ
 

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА
МАТЕМАТИКА ЕДУКА
ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕДУКА
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА
ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЕДУКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТHE ENGLISH BOOK

 

Виши разреди

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ
ПЕТИ СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТ
МАТЕМАТИКА КЛЕТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТHE ENGLISH BOOK
ШПАНСКИ ЈЕЗИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЛИКОВНА КУЛТУРА КЛЕТ
МУЗИЧКА КУЛТУРА КЛЕТ
ИСТОРИЈА КЛЕТ
ГЕОГРАФИЈА КЛЕТ
БИОЛОГИЈА КЛЕТ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА КЛЕТ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО КЛЕТ

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ
ШЕСТИ СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТ
МАТЕМАТИКА КЛЕТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТHE ENGLISH BOOK
ШПАНСКИ ЈЕЗИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЛИКОВНА КУЛТУРА КЛЕТ
МУЗИЧКА КУЛТУРА КЛЕТ
ИСТОРИЈА КЛЕТ
ГЕОГРАФИЈА КЛЕТ
БИОЛОГИЈА КЛЕТ
ФИЗИКА КЛЕТ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА КЛЕТ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО КЛЕТ

 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ
СЕДМИ И

ОСМИ

СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТ
МАТЕМАТИКА КЛЕТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ТHE ENGLISH BOOK
ШПАНСКИ ЈЕЗИК ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
ЛИКОВНА КУЛТУРА КЛЕТ
МУЗИЧКА КУЛТУРА КЛЕТ
ИСТОРИЈА КЛЕТ
ГЕОГРАФИЈА КЛЕТ
БИОЛОГИЈА КЛЕТ
ИНФ. И РАЧУНАРСТВО КЛЕТ
ФИЗИКА КЛЕТ
ХЕМИЈА КЛЕТ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОТЕХНИКА