Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“

Цара Душана 34

26000 Панчево

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ – Младен Куриљ

Телефон 013/353-284

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова.

ТЕХНИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР – Драгана Зечевић

Телефон: 013/353-284

имејл: info@maramandic.edu.rs

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – Љиљана Пејаковић

Телефон: 013/353-284

имејл: info@maramandic.edu.rs

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова.

МАТИЧНИ БРОЈ ШКОЛЕ – 08006458

ПИБ – 100522737

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-838660-37