Oсновна школа образује децу по редовном плану и програму уз ИОП – индивидуални образовни план-за свако дете.

за децу са лаком менталном ометеношћу;

за децу са умереном ометеношћу;

за децу са телесном ометеношћу;

за децу са аутизмом;

за децу са вишеструком ометеношћу;

за децу са оштећењем вида.

Настава у основној школи се обавља у две смене, смене се мењају на две недеље.