ШОСО ,,Мара Мандић“ образује децу са сметњама у развоју, а поред образовања деце у оквиру наше школе, у процесу инклузивног образовања пружа подршку деци која имају сметње у развоју, а похађају редован систем образовања.

Сама матична школа образује децу са различитим сметњама, почевши од когнитивних сметњи и недовољно развијених интелектуалних способности, децу са оштећењем вида, оштећењем слуха, моторичким сметњама, укључујући и децу која се крећу у инвалидским колицима и децу са поремећајима из аутистичког спектра.

Школа у свом саставу има:
• предшколско васпитање
• основну школу
• средњу школу
• дневни боравак
• сервисни центар
• библиотеку

Основна школа у свом саставу има и одељење за аутизам, одељење за децу са оштећењем вида, као и два одељења млађег и старијег узраста са вишеструким сметњама. Сви ученици се образују по редовном плану и програму, уз ИОП 2 (индивидуални образовни план).

У оквиру школе постоји и продужени боравак за децу од првог до четвртог разреда са обезбеђеном исхраном и комби превозом за децу којима је такав вид превоза неопходан, док остали ученици имају обезбеђену месечну карту. У школи ради и продужени боравак за децу виших разреда.

Школа има и издвојена комбинована одељења у Качареву, Јабуци и Долову.

Поред тога реализује се и кућна настава за децу која нису у могућности да похађају наставу у одељењу услед нарушеног здравственог стања.

Школа реализује и индивидуалну наставу коју спроводе: логопед, реедукатор психомоторике и физиотерапеут.

Средња школа образује децу кроз двогодишње и трогодишње оспособљавање.

У оквиру дневног боравка „Невен“ постоје следеће групе :

• развојна група 3-6 година ;
• група корисника старијих од 18 година ;
• група деце са тешким телесним оштећењима;

У оквиру сервисног центра пружамо подршку деци која наставу похађају у оквиру редовног система образовања. Подршку пружају: два логопеда, један тифлолог, девет олигофренолога и један физиотерапеут. Школа пружа подршку и у виду саветодавног рада родитељима, наставницима и стручним службама редовних школа.

Школом руководи директор, а школа има и помоћника директора.
Стручну службу школе чине психолог и социјални радник.
Административну службу чине: секретар, технички секретар и шеф рачуноводства.
Предшколску групу води васпитач.

Наставу у основној школи реализују дефектолози (ологофренолози, тифлолог и сурдоаудилог), наставници страних језика, наставник музичке културе и физичког васпитања. Школа има и две медицинске сестре.

Наставу у средњој школи реализују инжењери, професори и дефектолози. Сви запослени који нису из дефектолошке струке имају завршену дефектолошку оспособљеност.

Школа има запосленог мајстора на одржавању, једну сервирку и три спремачице, од којих је једна запослена на пола радног времена.

У дневном боравку „Невен“ активности реализују: дефектолози (два специјална педагога, два логопеда, радни терапеут, физиотерапеут и три медицинске сестре).

У боравку раде и једна сервирка и једна спремачица. Боравак има координатора кога именује директор.