План рада Ученичког парламента

 Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички парламент ШОСО“Мара Мандић“ чине по два ученика седмог и осмог разреда и по два представника из сваког одељења средње школе.

Активности Време одржавања Сарадници и извршиоци
1. Извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину

2. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва

3. Усвајање Плана и доношење програма рада за школску 2023/2024. годину.

4. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента.

5. Представљање уџбеника ученицима.

6. Лого Парламента – идеје и израда

 

 

Септембар Чланови Парламента и наставница координатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Парламента и наставница координатор и Тим Дечјег савеза

1. Активности везане за обележавање Дечје недеље

2. Анимирање ученика да се активније укључе у ваннаставне  активности.

Октобар Тим Дечјег савеза, Тим за заштиту деце/ученика од насиља ,чланови Парламента и наставница координатор
1. Организовање спортских активности-такмичење у вежбама снаге (чучњеви, згибови, склекови..)

2. Анализа понашања ученика у школи.

3.Разно

 

Новембар чланови Парламента и наставница координатор, наставници
1.Обележавање Дана особа са инвалидитетом.

2.Израда новогодишњих украса и плаката

Децембар Тим Дечјег савеза, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, чланови Парламента и наставница координатор
1.Сумирање резултата акција парламента

2.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта

 

 

Јануар чланови Парламента и наставница координатор
1. Анализа понашања ученика у школи.

2. Разно (текућа питања у вези са школском динамиком)

3. Израда авиона техником оригами и такмичење чији авион даље одлети.

 

Фебруар  чланови Парламента и наставница координатор
1.Анализа рада Парламента и резултата спроведених акција

2.Изношење предлога активности за наставу у природи

3. Организовање и планирање датума за дружење и играње друштвених игара

4. Разно

 

Март чланови Парламента и наставница координатор
1. Припреме за прављење плаката са активностима ученика

2. Планирање и идеје за честитке матурантима и израду украса за матурско вече

3. Увежбавање плесне кореографије

4. Разно

 

Април чланови Парламента и наставница координатор
1. Анализа учешћа ученика школе у свим активностима у школи и ван ње

2. Прављење плаката са активностима ученика у школи

3. Увежбавање плесне кореографије

4. Разно

 

Мај  чланови Парламента и наставница координатор, наставници
1. Анализа успеха ученика и понашања на крају школске године.

2. Предлози за План рада Парламента за наредну школску годину.

 

Јун чланови Парламента и наставница координатор