ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ОСОБА СА АУТИЗМОМ

Аутизам је сложени развојни поремећај. Постоје многи програми и третмани за рад са децом и особама са аутизмом, али се увек издваја  стручни тимски рад са дететом и породицом. Многи од тих програма су недовољно примењени или недоступни у нашој земљи. Тренутно најфункционалнији приступ је да дете, осим укључености у наставни процес, буде укључено и у индивидуалне третмане са реедукатором психомоторике, логопедом, физиотерапутом и у сензорну интеграцију.

Таква стручна подршка је разрађена у нашој школи. Поред ових стручних третмана спроводи се и подршка детету у наставном процесу кроз креирање индивидуалног образовног плана од стране дефектолога-наставника и инклузивног тима. Поред ове подршке, редован је психоедукативни и социјални консултативни рад са породицом од стране психолога и социјалног радника школе.

Повезаност стручњака и породице је основни услов за напредовање детета са аутизмом и његово одрастање у особу са аутизмом, која ће битни радно оспособљена. У оквиру наше школе је и средња школа која оспособљава ученике за следећа занимања:

Једногодишње образовање:

манипулант у обради метала;

конфекцијски манипулант;

манипулант у производњи биља;

Двогодишње образовање:

помоћни обрађивач лима;

шивач текстила;

цвећар-вртлар;

Важно је знати где родитељи могу да се обрате за помоћ и где ће бити обухваћени комплетном стручном подршком.

Наша школа се већ неколико година, поводом Дана особа са аутизмом, бави и едукацијом шире друштвене заједнице о потребама деце и особа са аутизмом кроз трибине и радионице са средњошколцима редовних школа.

Ове године ће бити организоване радионице у две средње школе.