ПОКЛОН ОД „ХИП – ПЕТРОХЕМИЈЕ“

Ученици Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ добили су поклон од „ХИП – Петрохемије“.

У четвртак, 20. децембра, директор Центра за управљање информационим и комуникационим технологијама, господин Зоран Илић, у име запослених „ХИП – Петрохемије“ уручио нам је рачунар и пратећу опрему.

 

 

 

 

Савремени трендови у образовању подразумевају примену асистивне технологије у раду. Примена асистивне технологије у настави унапређује квалитет рада у школи, а ученик преузима активну улогу у процесу образовања и васпитања.

Захваљујемо се колективу „ХИП – Петрохемије“ и господину Зорану Илићу на урученом поклону.