ДОДАТНА УПУТСТВА ШКОЛАМА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ И ОСТВАРИВАЊЕМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ДАЉИНУ

АКТИВНОСТИ ШКОЛА У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

ДОДАТНА УПУТСТВА ШКОЛАМА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ И ОСТВАРИВАЊЕМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ДАЉИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА