ВЕЖБЕ ГРАФОМОТОРИКЕ

Под графомоториком најједноставније објашњено подразумевамо способност држања оловке и способност писања. Истраживања су показала да су развој говора и развој графомоторике уско повезани и да развој једне способности подстиче развој друге. Постоје разне вежбе којима се може поспешити развој графомоторике кроз игру и кроз неке активности које ће деци бити занимљиве. Неке од тих вежби су:

-цепкање папира;

-гужвање папира и прављење лопти од папира (које онда можете искористити за игру добацивања);

-играње пластелином или тестом;

-убацивање прво зрна пасуља у неки шири суд а онда када дете то савлада убацивање зрна пиринча у у грлић флаше (зрна убацујемо уз помоћ палца и кажпирста);

-скидање и стављање штипаљки на штрик уз помоћ палца и кажипрста.

Имајући у виду да нам се приближава Ускрс, ево неколико примера за вежбање графомоторике који после могу да се искористе и за украшавње куће за предстојећи празник.