ЦВЕЋАРИ НА ONLINE НАСТАВИ

Ученици цвећарског смера редовно похађају теоријску и практичну наставу али се одређени број  определио за учење на даљину. Прелазак на учење од куће је велика новина за ученике и наставнике, тако да се трудимо да деци на што квалитетнији начин приближимо наставни садржај. Практичну наставу такође обављају од куће, што слике најбоље показују.