СВЕТСКИ ДАН СВЕСНОСТИ О МУЦАЊУ

22. октобра се широм света обележава светски дан свесности о муцању. На свету муца више од 70 милиона људи. Иако је тај број велики, они често доживљавају неразумевање и нестрпљивост. Обележавањем овог дана покушавамо да скренемо пажњу особама из ближе и даље околине да имају стрпљења и времена за особе које муцају.

Муцање је феномен који се сматра лако уочљивим и могло би се рећи да сви знају шта је муцање. Међутим, чим загребемо испод површине, муцање се одражава као слојевита појава коју није једноставно дефинисати. Проблем муцања се може упоредити са сантом леда чији је тек мали део видљив изнад површине, а све оно остало, наизглед невидљиво, налази се испод. Управо све оно што се налази ,,испод“ чини муцање сложенијим феноменом. Попут поређења муцања са сантом леда, емоције су саставни део онога што не видимо на површини, али могу да поприме велике размере, па чак и постати већа потешкоћа  од самог муцања. Пре муцања могу да се јаве анксиозност, стрепња, паника, стид и гнев након муцања.

Светски дан свесности о муцању желели смо да обележимо кроз краћу дебату и ликовни рад са ученицима осмог разреда укљученим у додатну логопедску подршку.

Радионица је одржана у ОШ ,,Бранко Радичевић“.

Припремила: Логопед, Марија Дубраја