Распоред седница

Распоред седница на крају првог квартала школске 2014/2015:
Одељенско веће виших разреда – 28.10.2014. у 13.00;
Одељенско веће нижих разреда – 29.10.2014. у 11.30;
Одељенско веће средње школе – 29.10.2014. у 13.00;
Педагошки колегијум – 30.10.214. у 13.00;
Наставничко веће – 30.10.214. у 16.00.
hodnikS