Распоред седница на крају првог полугодишта школске 2014/2015:

tablares

Одељенско веће нижих разреда – 24.12.2014. у 10.00;

Одељенско веће виших разреда – 24.12.2014. у 11.00;

Одељенско веће средње школе – 25.12.2014. у 10.00;

Педагошки колегијум – 25.12.214. у 11.00;

Наставничко веће – 26.12.214. у 10.00;

Подела ђачких књижица и обавештење о успеху ученика – 26.12.2014 у 12.00.