Награђена Ержебет Бујишић

На седници Наставничког већа одржаној 30. октобра једна од тачака дневног реда је и била додела Плакете најбољем наставнику. Ове године престижна школска награда уручена је Ержебет Бујишић.

Ержебет Бујишић је у последње три године пружала логопедске услуге искључиво деци из  редовних школа. У разговору са њом сазнајемо да је доминантан  говорни проблем, код деце коју  је она обухватила третманом,  муцање. Поред муцања, ту су и дислалије, дислексије, дисграфије као и поремећај пажње удружен са тиковима.

erz

Третманом је у току једне школске године обухваћено двадесеторо деце и свако дете има индивидуални час једном недељно.

Висока стручност колегинице као и дугогодишње искуство врло брзо дају видне резултате чиме су деца и родитељи веома задовољни.Постигнутим резултатима  доприносе и услови за рад,опремљеност кабинета неопходим средствима како би се квалитетно осмислио и пружио логопедски третман.

Ержебет је својим успешним радом представила нашу школу у најбољем могућем светлу што потврђује велики број захтева родитеља и деце  Интерресорној комисији да одобри могућност да дете одлази на логопедске вежбе у ШОСО "Мара Мандић",  јер се тамо квалитетно и брзо постижу резултати .

ШОСО "Мара Мандић" је захваљујући Ержики успела да надокнади недостатке града тако што пружа квалитетан третман у изузетним условима, који су неопходни да би успех био видљив и даје пример како на једном месту  деца и родитељи могу бити задовољни постигнутим успехом.