Дневни боравак „Невен“ је измештен из школе и налази се у улици Марије Прите бр.7

Деци и одраслим особама са сметњама у интелектуалном функционисању нуди следеће облике рада:

-предшколско образовање;

-рад са децом умерено ментално ометеном у развоју од 8-18 година;

-рад са децом-лицима-умерено ментално ометеним у развоју старијим од 18 година;

-рад са децом са тешким телесним оштећењима.

Боравак је потпуно бесплатан, радно време од 7-16 часова а имамо и обезбеђен комби превоз за своје кориснике, као и исхрану.