КОНТАКТ

Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“

Цара Душана 34

26000 Панчево

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ-Младен Куриљ

Телефон 013/353-284

имејл: sekretar@maramandic.edu.rs

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00

ТЕХНИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР-Зора Трајковска

Телефон 013/353-284

имејл: info@maramandic.edu.rs

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА-Љиљана Пејаковић

Телефон 013/353-284

имејл: info@maramandic.edu.rs

Радно време за рад са странкама је сваког радног дана од 09,00 до 13,00.

МАТИЧНИ БРОЈ ШКОЛЕ-08006458

ПИБ- 100522737

ТЕКУЋИ РАЧУН:840-838660-37