Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ постоји од 1967. године. Школа је почела  са радом са четири специјална педагога и 79 ученика, у пет одељења. Током наредних деценија се развијала и надограђивала области деловања.

Од школе, која је почела са неколико одељења основне школе, прерасла је у систем у коме се деца едукују на следећим нивоима:

– Предшколски програм

– Школски разреди, од 1. до 8. разреда, и средња школа

– Средња школа има три смера: текстилни, цвећарски и лимарски.

Школа се у наредних пет деценија надограђивала, како у просторном тако и у стручном смислу.

Од школе, која је почела само као специјална школа за децу са интелектуалним потешкоћама, дошли смо до школе која образује децу са сметњама вида, слуха, телесним и моторичким сметњама и децу која су у спектру аутизма. Највећи број деце је са вишеструком ометеношћу.

Посебан програм који школа спроводи је додатна подршка инклузивном образовању, коју од 2012. редовно финансира Министараство просвете, у оквиру 40-часовне радне недеље. Подршка је почела радом 20 дефектолога различитих профила, који су у почетку то радили волонтерски, након свог редовног радног времена. Сада је у школи и Дневном боравку „Невен“ укупно запослено 65 дефектолога разних профила.