СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа образује децу кроз једногодишње и двогодишње оспособљавање, и то:

-децу са лаком менталном ометеношћу;

-децу са телесном ометеношћу;

-децу са аутизмом;

-децу са вишеструком ометеношћу.

Једногодишње образовање:

-манипулант у обради метала;

-конфекцијски манипулант;

-манипулант у производњи биља.

Двогодишње образовање:

-помоћни обрађивач лима;

-шивач текстила;

-цвећар-вртлар.