Средња школа образује децу кроз једногодишње и двогодишње оспособљавање, и то:

-децу са лаком менталном ометеношћу;

-децу са телесном ометеношћу;

-децу са аутизмом;

-децу са вишеструком ометеношћу.

Једногодишње образовање:

-манипулант у обради метала;

-конфекцијски манипулант;

-манипулант у производњи биља.

Двогодишње образовање:

-помоћни обрађивач лима;

-шивач текстила;

-цвећар-вртлар.

У школској 2018/2019. години средња школа прелази на трогодишње образовање ученика и то за подручја рада: текстилство и кожарство (конфекцијски шивач) и машинство и обрада метала (лимар).