ТИМОВИ

Тим за заштиту животне средине:

 1. Бига Бојана – координатор;
 2. Шкаљак Јасна;
 3. Кресовић Александра;
 4. Гашић Марија;
 5. Калкан Маријана (наставница);
 6. Јоцић Катарина;
 7. Бојић Жељка;
 8. Нина Радуловић;
 9. Тијана Крстевска.

 

Тим за дечији савез:

 1. Јоцић Катарина – координатор;
 2. Муста Славена:
 3. Крстић Гордана;
 4. Ћириковачки Ивана.

 

Тим за Црвени крст:

 1. Рајачић Минодора – координатор;
 2. Јелић Драгана;
 3. Станчић Оливера;
 4. Јанић Дубравка.

 

Тим здравствене и социјалне заштите:

 1. Вранић Мирослав – координатор;
 2. Савичић Ана;
 3. Шкаљак Наташа;
 4. Крстић Гордана;
 5. Максимовић Миодраг;
 6. Миливојевић Иван.

 

Комисија за одабит уџбеника и наставних средстава:

 1. Петров Татјана;
 2. Муста Славена;
 3. Лазаревић Стеванка;
 4. Шкаљак Јасна;
 5. Кресовић Александра.

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Миленковић Десанка
 2. Рупар Мира
 3. Крстић Гордана
 4. Миливојевић Иван
 5. Муста Славена
 6. Максимовић Миодраг
 7. Шкаљак Наташа

Насиље се пријављује члановима тима, одељенским старешинама и дежурим наставницима.
Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању је обавезна да реагује!