Тим за инклузију:

 1. Татјана Петров – координатор
 2. Славена Муста
 3. Драгана Петровић
 4. Десанка Миленковић
 5. Ивана Цаковић
 6. Владана Мулић

 

Тим за самовредновање:

 1. Ана Савичић – координатор
 2. Младен Куриљ
 3. Горан Владић
 4. Игор Лечић
 5. Маријана Обрадовић

 

Тим за писање годишњег плана рада и извештаја о раду:

 1. Владана Мулић – координатор
 2. Јасна Вујчић
 3. Сања Савичић
 4. Ненад Куриљ
 5. Христина Јеначковић

 

Тим за писање пројеката:

 1. Игор Лечић – координатор
 2. Ана Савичић
 3. Владана Мулић
 4. Катарина Мартиновић
 5. Светлана Трајковска Ћуковић
 6. Данијела Крстић
 7. Маријана Калкан

 

Тим за стручно усавршавање:

 1. Бранко Куриљ
 2. Владана Мулић
 3. Миљана Мириловић
 4. Драгана Ђурић
 5. Данијела Крстић

 

Тим за заштиту животне средине:

 1. Бига Бојана – координатор
 2. Шкаљак Јасна
 3. Кресовић Јовичић Александра
 4. Гашић Марија
 5. Калкан Маријана
 6. Јоцић Катарина
 7. Бојић Жељка

 

Тим који води Дечији савез:

 1. Јоцић Катарина – координатор
 2. Муста Славена
 3. Крстић Гордана
 4. Цаковић Ивана
 5. Данијела Крстић

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика:

 1. Вранић Мирослав – координатор
 2. Савичић Ана
 3. Шкаљак Наташа
 4. Крстић Гордана
 5. Максимовић Миодраг
 6. Миливојевић Иван

 

Тим за уџбенике:

 1. Владана Мулић
 2. Јована Марковић
 3. Данијела Крстић

 

Тим за професионални развој:

 1. Славена Муста – координатор
 2. Бранко Куриљ
 3. Татјана Петров
 4. Гордана Крстић
 5. Разредне старешине 8. разреда
 6. Мира Курељушић
 7. Маријана Калкан
 8. Предраг Шкаљак

 

Комисија за преглед школске документације:

 1. Мира Курељушић
 2. Марија Гашић
 3. Горан Владић (матичне књиге)
 4. Татјана Петров
 5. Мира Курељушић
 6. Славена Муста (дневници)

 

Тим за израду летописа:

 1. Катарина Мартиновић – координатор
 2. Светлана Трајковска Ћуковић
 3. Јелена Симић

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 1. Бранко Куриљ
 2. Татјана Петров
 3. Славена Муста
 4. Гордана Крстић
 5. Младен Куриљ

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

 1. Игор Лечић
 2. Предраг Шкаљак
 3. Јасна Шкаљак
 4. Лидија Ђукић

 

Тим за заштиту у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности:

 1. Бранко Куриљ
 2. Гордана Крстић
 3. Славена Муста
 4. Младен Куриљ

 

Тим за донације:

 1. Катарина Мартиновић – координатор
 2. Данијела Крстић
 3. Јелена Симић
 4. Оливера Станчић
 5. Маријана Калкан
 6. Младен куриљ
 7. Светлана Трајковска Ћуковић

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Миленковић Десанка – координатор
 2. Крстић Гордана
 3. Миливојевић Иван
 4. Муста Славена
 5. Максимовић Миодраг
 6. Шкаљак Наташа
 7. Јелена Симић
 8. Тијана Крстевска.

 

Насиље се пријављује члановима тима, одељенским старешинама и дежурим наставницима.
Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању је обавезна да реагује!