Табеларни приказ тимова на нивоу школе

 

Редни број НАЗИВ ТИМА КООРДИНАТОР ЧЛАНОВИ ТИМА
1. Стручни актив за развојно планирање Анита Дуковски 1.      Горан Владић, директор школе

2.      Владана Стошић, помоћник директора

3.      Анита Дуковски, помоћник директора за Ресурсни центар

4.      Славена Муста, стручни сарадник

5.      Катарина Јоцић, стручни сарадник

6.      Младен Куриљ, правник, секретар школе

7.      Драгана Зечевић, технички секретар

8.      Игор Лечић, наставник, координатор Тима за пројекте

9.      Татјана Петров, координатор Инклузивног тима

10.  Драгана Вујовић, координатор Тима за стручно усавршавање

11.  Алиса Васић, координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

12.  Драган Вујковић, члан Савета родитеља

13.  Славе Бојаџијевски, члан локалне самоуправе

14.  Марко Вујковић и Ивана Стојков, представници Ученичког парламента

2. Стручни актив за развој школског програма Драгана Петровић 1.      Леила Беата Керекеш-записничар,

2.      Стеванка Лазаревић

3.      Сања Живков

4.      Марија Гашић

5.      Маријана Обрадовић

 

3. Тим за инклузију

 

Татјана Петров 1.      Славена Муста

2.      Анита Дуковски

3.      Ивана Цаковић

4.      Миљана Мириловић

5.      Алиса Васић

6.      Марија Мировић

7.      Христина Радивојевић

8.      Владана Стошић, записничар

4. Тим за самовредновање Маријана Обрадовић 1.      Горан Владић, директор

2.      Владана Стошић, помоћник директора

3.      Анита Дуковски, помоћник директора за Ресурсни центар

4.      Младен Куриљ, секретар

5.      Сања Савић, записничар

6.      Невена Илић

7.      Тамара Ивчић

8.      Јована Марковић

9.      Јасмина Голијанин

10.  Ивана Живанов

11.  Јелена Шарац

12.  Марија Јеремић

13.  Бојана Димитријевић

14.  Христина Радивојевић

15.  Марија Мировић

16.  Софија Олујић

17.  Мирјана Арсић

 

5. Тим за писање годишњег плана рада и извештаја о раду Владана Стошић 1.      Данијела Крстић

2.      Маријана Обрадовић

3.      Јасмина Голијанин

4.      Ненад Куриљ

5.      Анита Дуковски

6.      Данијел Јованов

7.      Христина Радивојевић

8.      Јована Марковић

6. Тим за писање пројеката

 

Игор Лечић 1.      Ана Савичић,
7. Тим за стручно усавршавање

 

Драгана Вујовић 1.      Горан Владић – директор школе

2.      Миљана Мириловић

3.      Марија Станић

4.      Наташа Бодирога Радовановић

8. Тим за заштиту животне средине

 

Весна Дракулић 1.      Јасна Шкаљак

2.      Александар Кресовић

3.      Марија Гашић

4.      Катарина Јоцић

5.      Маријана Калкан

6.      Сања Антанасијевић

7.      Леила Беата Керекеш

8.      Крстевски Тијана

9.      Нина Радуловић

10.  Тања Марчетић

11.  Милица Лукић

12.  Бојана Лошић

9. Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика

 

Дијана Димов 1.      Јелена Бубањ

2.      Наташа Шкаљак

3.      Иван Миливојевић

4.      Миодраг Максимовић

5.      Биљана Туринац

6.      Милош Тодоровић

7.      Тијана Дунчић

8.      Јелена Биров

9.      Софија Олујић

10.  Бојана Димитријевић

11.  Славена Муста

12.  Александра Стефановић

13.  Мирјана Арсић

14.  Станић Марија

10. Тим који води Дечји савез Александра Недељковић

 

1.      Славена Муста

2.      Ивана Цаковић

3.      Данијела Крстић

4.      Петар Гвозденовић

5.      Невена Зиндовић

6.      Драгана Вујовић

7.      Јелена Симић

 

11. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Алиса Васић 1.      Славена Муста

2.      Иван Миливојевић

3.      Јасна Вујчић

4.      Миодраг Максимовић

5.      Наташа Шкаљак

6.      Крстевски Тијана

7.      Десанка Мунић

8.      Анита Дуковски

9.      Катарина Јоцић

10.  Јелена Симић

11.  Владана Стошић

12.  Горан Владић

13.  Марко Вујковић и Ивана Стојков

12. Комисија за преглед школске документације / 1.      Владана Стошић

2.      Горан Владић

3.      Славена Муста

4.      Марија Гашић

5.      Анита Дуковски

6.      Стеванка Лазаревић

7.      Мирјана Курељушић

13. Тим за израду летописа Катарина Мартиновић 1.      Јелена Симић

2.      Љиљана Чавошки Субашић

14. Тим за одабир уџбеника и наставних средстава Драгана Трајковска 1.      Јасна Вујчић

2.      Сања Савић

3.      Александра Стефановић

 

15. Тим за професионалну оријентацију Маријана Калкан 1.      Горан Владић

2.      Владана Стошић

3.      Анита Дуковски

4.      Маријана Обрадовић

5.      Петар Гвозденовић

6.      Јелена Шарац

7.      Јасна Шкаљак

8.      Александра Јовичић Кресовић

9.      Игор Лечић

10.  Славена Муста

11.  Катарина Јоцић

12.  Алиса Васић

16. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Горан Владић 1.      Владана Стошић

2.      Анита Дуковски

3.      Славена Муста

4.      Младен Куриљ

 

17. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва   1.      Јасна Шкаљак

2.      Александра Јовичић Кресовић

3.      Лидија Ђукић

4.      Тамара Ивчић

18. Тим за донације   1.      Драгана Вујовић

2.      Невена Илић

3.      Иван Миливојевић

4.      Анита Дуковски

5.      Младен Куриљ

6.      Катарина Мартиновић

7.      Горан Владић

8.      Владана Стошић

 

19. Тим за заштиту у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности Директор школе, Горан Владић 1.      Славена Муста

2.      Младен Куриљ

3.      Владана Стошић

4.      Анита Дуковски

5.      Катарина Јоцић

20. Тим за процену асистивне технологије

 

 

Анита Дуковски 1.      Владана Стошић

2.      Драгана Пемац

3.      Кристина Станковић

4.      Ивана Живанов

5.      Нина Радуловић

6.      Данијел Јованов

7.      Ненад Куриљ

21. Мобилни тим 1.      Драгана Петровић

2.      Невена Илић

3.      Весна Дракуловић

4.      Ана Антов Радивојевић

5.      Јелена Бубањ

6.      Невена Зиндовић

7.      Марија Дубраја

8.      Кристина Станковић

9.      Нина Радуловић

10.  Ивана Живанов

11.  Бојана Куриљ

12.  Миљана Мириловић

13.  Тања Марчетић

14.  Данијел Јованов

15.  Ненад Куриљ

16.  Марина Шипка

17.  Сања Антанасијевић

18.  Радмила Илић Ранђеловић

19.  Тијана Дунчић

20.  Јелена Биров

22. Тима за процену приликом избора и примене асистивне технологије 1.      Драгана Петровић

2.      Ана Антов Радивојевић

3.      Кристина Станковић

4.      Марија Михајловић

5.      Бојана Куриљ

6.      Нина Радуловић

7.      Ивана Живанов

8.      Миљана Мириловић

9.      Невена Зиндовић

10.  Невена Илић

23. Тим за одржавање и уступање асистивне технологије 1.      Ненад Куриљ

2.      Данијел Јованов

24. Тим за сарадњу са другим ресурсним центрима и установама 1.      Бојана Лошић

2.      Весна Дракулић

3.      Александра Алексић

4.      Тања Марчетић

25. Тим за саветодавни рад са родитељима 1.      Марија Станић

2.      Марина Гало

3.      Маја Тришић

4.      Јелена Бубањ

26. Тим за професионалну оријентацију у оквиру ресурсног центра 1.      Радмила Илић Анђелковић

2.      Тијана Дунчић

3.      Јелена Биров

4.      Сања Антанасијевић

5.      Марина Шипка