РАДИОНИЦА „ТРГОВИНА ЉУДИМА“

Поводом Дечје недеље, дана 5.10.2017. год. реализована је радионица „Трговина људима“ у организацији Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Активности су реализовале: Гордана Крстић – социјални радник, Славена Муста – психолог, Александра Недељковић – наставник/дефектолог. У раду је учествовало 18 ученика од 5 – 8 разреда.

Циљ радионице је био да се ученици упознају са проблемом трговине људима,  као и начинима како препознати опасност и одупрети се изазовима, односно да се упознају са начинима превенције и заштите. Ученици су се упознали са појмом и појавом трговине људима, који су најчешћи облици трговине људима, ко може бити жртва, а ко трговац, како људи постају жртве трговине људима, како трговци контролишу своје жртве, зашто жртве не побегну и не затраже помоћ…

Радионичарски рад је изузетно подстицајан за ове узрасне групе, јер претпоставља интеракцију, групни рад и активан приступ проблему.