ДОДАТНА ПОДРШКА

Додатна подршка је услуга која школу за образовање ученика са сметњама у развоју ,,Мара Мандић“ чини посебном и говори о томе са колико љубави запослени у школи обављају свој посао.

Школа ,,Мара Мандић” пружа додатну подршку деци и ученицима који похађају редовне школе у граду Панчеву од 2010. године, динамиком која је могућа прерасподелом послова наставника кроз четрдесеточасовну радну недељу.

Пре 2012. године ова подршка се одвијала искључиво волонтерски и обухватала је велики број деце (преко стотину).

На основу стручног упутства које смо добили од стране Министарства просвете, школске 2012-2013, спроводимо подршку по дефинисаним корацима.

Сваке године је број захтева за подршком све већи, али нам Министарство просвете не дозвољава да ангажујемо још стручњака који су неопходни за реализацију те подршке. Напомињемо да су дефектолози, ангажовани на пружању додатне подршке, запослени у својој матичној школи, те да одређеним процентом обављају часове додатне подршке у оквиру четрдесеточасовне радне недеље.

На годишњем нивоу обухватамо, у континуитету, од 105 до110 деце и ученика, једним часом недељно, што је недовољно. Још толики број деце, чак више од тога, остаје непокривен подршком.

Ове школске године, 2017-2018, у прописаном року стигли су захтеви за 231 ученика и школе траже 516 часова додатне подршке недељно, различитих профила.

Школа ,,Мара Мандић“ са 5,05 извршилаца је у могућности да подршком обухвати 101 ученика, тј. да одржи 102 часа недељно, што је недовољно у односу на исказане потребе школа.

Велики су напори директора сваке године да укаже на значај подршке и потребу да она буде реализована у већој мери, али без успеха јер Министарство просвете не финансира потребан број стручњака.

Мисија школе ,,Мара Мандић” јесте да несебично пружи подршку својих стручњака кроз непосредан рад са децом користећи средства и асистивну технологију са којом можемо да се похвалимо, јер смо једна од боље опремљених школа.

ШОСО,,Мара Мандић“ располаже логопедским кабинетом који је опремљен потребном асистивном технологијом на завидном нивоу. Поседује савремени логопедски сет који је превазишао Ксафа уређај, који такође школа има. Школа поседује и терапеутски кревет за релаксацију деце која муцају, рипстол за извођење вежби из области реедукативног третмана, мноштво дидактичког и едукативног материјала за развој пажње, концентрације и меморије.

Логопедски кабинет поседује и вибрафон, два терапеутска огледала, као и шпатуле које су потрошни материјал. Поседује два рачунара и касетофон.

Поред логопедског кабинета, школа поседује кабинет физиотерапеута, опремљен струњачама, рипстолом, огледалом, клупом са мултифункционалним могућностима тренинга и осталим реквизитима потребним за извођење вежби корективне гимнастике.

Поседујемо сензорну собу опремљену потребном опремом за стимулацију свих чула.

Имамо и потребна средства за слепе ученике: две Брајеве машине, таблу за цртање на позитивној фолији, таблу за писање и беле штапове у више димензија.
Када је реч о помагалима за слабовиде, располажемо са: ергономском таблом, неколико ручних лупа и једном електронском лупом.

Школа је расположена за све облике сарадње са свим особама које се баве децом и желе да унапреде живот и напредовање деце и ученика.