ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ

Поштовани родитељи и васпитачи,

Изузетно нам је задовољаство да вас позовемо на презентацију наше школе, ШОСО „Мара Мандић“, која ће се одржати у уторак, 05. марта 2019. године, у 16.30 часова, у просторијама наше школе.
Овом приликом стручњаци из наше школе ће вам детаљно објаснити наш начин рада са децом, услуге које пружамо, представиће вам стручне профиле запослених, организациону структуру школе, дидактичка средства која користимо, а упознаће вас и са амбијентом у којем се изводи настава.

Имаћете прилику да видите учионице у којима одржавамо наставу, кабинет логопеда и дигитални логопедски сет, сензорну собу, кабинет за реедукацију психомоторике, Брајеву машину, салу за физичко и савремену опрему коју смо добили за извођење наставе физичког васпитања, интерактивне табле, као и другу опрему коју користимо у свакодневном раду.

Упознаћемо вас са начином рада у нашој школи, који је јединствен. Наставни процес је потпуно подређен индивидуалним потребама детета, ради се у малим групама, користимо посебно прилагођене уџбенике, игру и интерактивне табле, и примењујемо индивидуализовани и флексибилни приступ у настави који прати напредовање детета и који се томе прилагођава. Наставни процес прати свакодневно напредовање детета и томе се прилагођава, тако да дете добија шансу да развије свој пуни потенцијал. Дете има на располагању стручњаке различитих профила: дефектологе – олигофренологе, сурдологе, тифлологе, логопеде, реедукаторе психомоторике, психолога и социјалног радника.

Исто тако, деца у нашој школи проводе време у изузетно пријатној и подстицајној радној атмосфери, друже се и учествују на различитим манифестацијама. Редовно организујемо излете, екскурзије, посете позоришту и биоскопу, учествујемо на такмичењима на којима освајамо награде, сарађујемо са другим школама и заједнички организујемо дружења, позоришне представе, плесне тачке. Наша деца су редовни учесници различитих спортских манифестација и сваке године се врате са бар неколико златних и сребрних награда.
Велику пажњу посвећујемо комуникацији са родитељима, редовно их извештавамо о напредовању њихове деце и укључујемо родитеље у све потребне активности.
У нашој школи дете има прилику да борави у пријатној и савременој радној атмосфери, да се дружи, да активно учествује у низу наставних и ваннаставних активности и такмичења и да на так начин развије све своје способности и стекне чврсту основу за даљи живот.