НОВИ ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У НАСТАВИ

 

 

 

 

Подстицајна средина подразумева богаство дидактичког материјала.

Наша Марија Јеремић труди се да тих материјала изради што више, како би ученици на лак, занимљив и интересантан начин утврдили научено или савладали ново. Ове материјале ученици радо користе јер их одликује разноликост боја, облика, текстуре као и задатака које доносе. Уче кроз игру при чему стичу додатно самопоуздање.