УПИС ЂАКА ПРВАКА 2021/2022

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 01.03.2014. године до краја фебруара 2015. године.

У први разред уписују се сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ако дете старије од седам и по година, због болести или других разлога, није уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

За упис детета у први разред, родитељ подноси школи следећу потребну документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених (за дете);
2. Потврду о здравственом прегледу детета;
3. Уверење (или потврда до издавања уверења) предшколске установе о похађању припремног предшколског програма.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју дете се уписује на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

Упис се врши код помоћника директора и секретара школе, сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама школе.

Родитељи заинтересовани за упис могу доћи лично да обаве разговор са помоћником директора и стручном службом школе и виде шта школа нуди.

Насатава се реализује према редовном плану и програму, уз израду индивидуалног образовног плана (ИОП-а) за свако дете, који је прилагођен његовим индивидуалним спсобностима, могућностима и потребама.

ШТА НУДИМО?

• Логопедске третмане;
• Реедукацију психомоторике;
• Третмане сензорне интеграције;
• Корективно-превентивне вежбе и игре;
• Рад у малим групама;
• Безбедно окружење;
• Прилагођен дидактички материјал;
• Бесплатне и прилагођене уџбенике;
• Бесплатну ужину и превоз;
• Бесплатну рекреативну наставу на Дивчибарама;
• Високо специјализован кадар (дефектолози различитог образовног профила, социјални радник, психолог, наставници предметне наставе, физиотерапеут, реедукатор психомоторике, логопед, сарадник за израду дидактичког материјала, медицинске сестре).

САВРЕМЕНИ АМБИЈЕНТ И ОПРЕМЉЕНОСТ

Свака учионица опремљена је са:
• Белом таблом;
• Интерактивном таблом;
• Лаптопом/ рачунаром;
• Пројектором и платном;

ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ:

• Информатички кабинет са савременом опремом;
• Логопедски кабинет са савременим логопедским сетом;
• За децу оштећеног вида школа нуди савремену опрему: лупе, беле штапове, уџбенике, Брајеву машину.
• Сензорну собу, која се састоји из различитих елемената који стимулишу сва чула детета;
• Салу за физичко, опремљену различитим спортским реквизитима;
• Кабинет за реедукацију психомоторике и превентивно-корективне вежбе и игре.

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

У школи су запослена три медицинска техничара, која пружају подршку деци у задовољавању физиолошких потреба, учествују у спровођењу тоалетног тренинга и воде рачуна о целокупном стању деце.

ОРГАНИЗУЈЕМО БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ И ПРЕВОЗ УЧЕНИКА.

Ми смо школа великог срца и посебног духа.

ПОСЕТИТЕ НАС!