СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

21.3.2022.

Даунов синдром „не признаје“ расе, социјални статус и годиште родитеља.

Учесталост рађања деце са Дауновим синдромом у општој популацији креће се око 1 у 700 живорођене деце. Дете са Дауновим синдромом има један додати хромозом у свакој ћелији тела и управо тај хромозом „у вишку“ ремети генетичку равнотежу и доводи до карактеристичних промена у физичкој и менталној сфери.

Рана интервенција је веома важна, подразумева рад дефектолога и других стручњака и у великој мери може побољшати психомоторни развој. Веома је важно да дете са Дауновим синдромом буде прихваћено, на тај начин успоставља се добар развој комуникације, усвајање животних вештина и успешније уклапање у друштвену заједницу.

У свету се овај датум још назива и „Дан различитих чарапа“, како би се скренула пажња на различитост коју треба равноправно прихватити у друштву.

Људе са Дауновим синдромом још називају и „деца сунца“.

Наша школа је поводом овог дана снимала спот.

 У нашем споту чествовали деца и млади из Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ и Дневног боравка „Навен“.

Хвала:

Јакову

Алекси

Каћи

Банету

Анђи

Марку.

Спот реализовале: Наташа Бодирога Радовановић и Драгана Вујовић.