ШКОЛА „МАРА МАНДИЋ“ ЈЕ СТЕКЛА СТАТУС РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА

Министар просвете Бранко Ружић донео је одлуку о оснивању девет ресурсних центара у Србији, као нових организационих јединица у образовном систему.

Овај статус су стекле школе које остварују изузетне резултате у реализацији инклузивног образовања и васпитања деце из осетљивих група – деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, деце миграната или из маргинализованих породица.

То су: Основа школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг Б. Матић“, Ужице; Основна школа „Бранко Пешић“, Земун; Основна школа „6.октобар“, Кикинда; Школа за основно и средње образовање “Мара Мандић“ ,Панчево; Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад; Школа за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“, Сомбор; Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Земун; Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“, Крагујевац и Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“, Јагодина.

– Иако је било планирано да у почетку имамо три ресурсна центра, успели смо да формирамо девет. Ресурсни центри окупиће стручњаке различитих профила, који имају искуство у раду са децом и ученицима са сметњама у развоју. Они ће пружати додатну подршку деци, ученицима и њиховим родитељима, а и обучавати запослене у школама за индивидуализовани приступ образовању – рекао је Ружић.

Ресурсни центри, према његовим речима, имаће посебну улогу када је реч о примени асистивних технологија, којима се унапређује и олакшава учење и напредовање ученика са сметњама у развоју и њихово учешће у школским и вршњачким активностима.

https://mpn.gov.rs/vesti/ruzic-resursni-centri-kao-dodatna-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/