ШОСО „МАРА МАНДИЋ“ ДОБИЛА СТАТУС РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА

У Србији ће у наредном периоду бити основани ресурсни центри као додатна подршка инклузивном образовању. Међу школама које су добиле овај статус налази се и ШОСО ,,Мара Мандић“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја имаће интензивну сарадњу са овим центрима како би деци, ученицима, родитељима и наставницима била доступна подршка.

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја  одлучено је да се оснује девет ресурсних центара у Србији. Статус ресурсног центра стекле су школе које остварују изузетне резултате у реализацији инклузивног образовања и васпитања деце из осетљивих група. Статус оваквог центра стекла је и Школа за основно и средње образовање из Панчева ,,Мара Мандић“.

Ресурсни центри представљају потпуно нове организационе јединице које ће између осталог пружати подршку деци и родитељима, каже директор ове школе Горан Владић. За ову намену потребне су и посебне просторије.

У наредном периоду следи званично обавештење од стране Министарства просвете и потписивање решења о добијању статуса Ресурног центра. На састанку који ће уследити биће ближе објашњена и договорена улога оваквог центра.