КОРАКОМ ДО РЕЧИ

Пишу: Кристина Станковић, Драгана Петровић

На обострано задовољство реализовале смо радионицу у ОШ ,,Свети Сава“, 01.12.2021, у кабинету за додатну подршку на тему ,,Кораком до речи“.

Идеја нам се наметнула као важна с обзиром да имамо велики број ученика нижих разреда којима пружамо подстицај у усвајању школских вештина и стимулисање моторичких способности.

Циљ нам је био јасан – да подстакнемо говорно-језички и интелектуални развој, а у прилог сензомоторне интеграције.

Учествовали су ученици првог и другог разреда. Радионица је имала четири сегмента: имитација, полигон, саставимо причу и задај покрет.

Као исход добиле смо очекивану активност ученика, разумевање сложенијих налога уз подстицај и развијање социјални вештина коју колективна игра подстиче.