РАДИОНИЦА „ВИШЕ ОД ИГРЕ“

Циљ радионице која носи назив „ВИШЕ ОД ИГРЕ“ je био усмеравање пажње ученика на активност или задатак, јер често чујемо реченице: „Не слуша, као да ме не разуме…“. Радионица је одржана у априлу 2022.

Да бисмо нешто запамтили, научили и касније применили, врло су нам важна искуства која деца стичу од најраније доби. Зато је ИГРА наша улазница у дечји, али и свет одраслих. Путем ИГРЕ учимо, будимо сензације чулним, тактилним и визуелним путем.

Радионица „Више од игре“ обухватила је тринаест ученика првог, другог и трећег разреда ОШ „Свети Сава“. Реализовала се кроз четири игре које подстичу слушање, чујење, тактилне сензације и вербално памћење. Ово су кључни елементи у усвајању појмова и стварању искуства. Пажња има главну улогу и самим тим је морамо вежбати. Циљ радионице је активна слушна пажња која има улогу примања информације. Ученици су врло активно приступили и радо учествовали у задацима. Показало се да је важно вежбати фокус и усмереност кроз сва чула, јер само тако се развија памћење и ствара машта.