РАДИОНИЦА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, логопед Невена Зиндовић и олигофренолог Ана Антов Радивојевић, из мобилног тима за пружање стручне дефектолошке подршке ученицима, родитељима, наставницима и стручним сарадницима у редовном образовном програму, организовале су интерактивну радионицу. Радионица је организована у ОШ ,,Ђура Јакшић”, са одељењем другог разреда, и у ОШ ,,Борисав Петров-Браца”, са ученицима петог разреда. Тема радионице је била: ,,И ја сам дете ове планете”.

Кроз радионицу су ученици сазнали шта раде логопед и дефектолог. Деца су се упознала са потенцијалним разликама које постоје међу њима, али и са истим правима, потребама и сличностима. Ученици су говорили како и на који начин би помогли другу или другарици уколико би били са њима у одељењу и како се они помажу међусобно уколико неко не зна математику, српски…

То смо и доказали једним кратким експериментом. Ученици су имали задатак да на папириће напишу своју омиљену храну. На табли је представљен Венов дијаграм на који су деца лепила своје папириће. Храну коју су ученици изабрали, а разликовала се од осталих, лепили смо у одвојене кругове, а исту храну смо лепили на место где се кругови секу. Тако смо схватили да и они међусобно имају много разлика, али и сличности и да смо сви ми деца ове планете и да за све нас треба разумевање, пажња, загрљај и помоћ, ако имамо неки проблем.