МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

Међународни дан људских права се обележава сваке године 10. децембра. Овим поводом наставница Тијана Ћириковачки, члан Тима за здравствену и социјалну заштиту, одржала је радионицу у издвојеном одељењу наше школе у Долову.

Концепт људских права базира се на идеји да људска бића имају универзална права независно од других одређујућих, као што су порекло, вероисповест или нека друга припадност.

Ученици су имали прилику да чују и изнесу своје мишљење на тему људских права. Посебна пажња је била усмерена на дечја права, као што су:

– Забрана дискриминације,

– Име и држављанство,

– Слобода изражавања,

– Здравствена заштита,

– Образовање,

– Одмор, игра и слободно време.

Поред права, морамо истаћи да су ученици разговарали са наставницом и о обавезама. Обавезе које су ученици истакли су:

–  Редовно долажење у школу,

– Извршавање школских обавеза,

– Поштовање правила понашања,

– Чување школске, породичне и личне имовине,

– Поштовање личности другара и осталих људи и др.