ПРЕДСТАВЉАЊЕ СМЕРОВА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

С обзиром да се избор средње школе сматра једним од најважнијих догађаја у ђачком животу, наша школа традиционално, са циљем да помогне ученицима, организује представљање смерова.

И ове године су наставници, који предају у средњој школи, осмацима и њиховим родитељима изнели све појединости везане за упис и услове школовања. Присутни су упознати са свим чињеницама које се односе на теоријску и практичну наставу за сва три смера – цвећарски, текстилни и лимарски.

На крају представљања, заинтересовани су обишли учионице и простор у којем се одвија практична настава.