ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Уједињене нације су 1995. годину прогласиле за годину толеранције, а УНЕСКО је креирао Декларацију о принципима толеранције. Након ове године Генерална скупштина УН-а је покренула обележавање 16. новембра као Међународног дана толеранције. Идеја је била да се подстакне чињеница да је толеранција универзално људско право и да се тог дана промовише отвореност и слушање, тј. да је толеранција „прихватање, поштовање и уважавање“ различитих људи.

Ове године је повереник за заштиту равноправности припремио информативно-едукативне материјале за обележавање Међународног дана толеранције у школама, у складу са Протоколом о сарадњи у спровођењу пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство”.

Наставници ШОСО „Мара Мандић“ су на часовима одељенског старешине и грађанског васпитања одржали низ радионица и занимљивих активности користећи послате материјале на тему толеранције.

– У боравку „Невен“ је одржано низ активности кроз игрице и ликовне активности, да би се деци приближио емотивни доживљај толеранције.

– Ученици нижих разреда су учествовали на две радионице:

„Сви смо различити, али се смејемо на истом језику“, где су причали о толеранцији према различитости и осмесима који говоре више од речи, јер означавају универзални језик среће.

„Лепота је у различитости“ је радионица која говори о дискриминацији, јер је потребно да  деца препознају нетоларнтност да би могла да покажу и другима како да будемо толерантни у својој околини.

– Ученицима нижих разреда, у дислоцираном одељењу у Долову, је наставница припремила радионицу о прихватању различитости и како да се понашају у складу са принципима толеранције.

-Ученици виших разреда су гледали видео „Шта је дискриминација” и „Пружам руку”, након чега су са наставницима разговарали о њиховим утисцима и о томе шта је дискриминација, наводећи  примере из живота. У завршном делу, ученици су имали задатак да покушају да буду у улози оног ко је дискриминисан. Други задатак у тој игри био је да спонтано приђу, обрате се и пруже подршку девојчици из другог видеа, која је усамљена.

Кроз ове активности деца су могла да доживе како се осећа ученик који је дискриминисан и шта би желели у том тренутку да неко уради или каже да би се боље осећали.

-У средњој школи је било низ активности из којих су проистекли интересантни панои, који промовишу понашања која су у складу са ставовима и принципима толеранције. Ученици су гледали  презентације и видео клипове, уз анализу тих ситуација. Посебно је била интересантна радионица играња улога, јер су ученици стављени у улоге људи са различитим животним околностима и тешкоћама. Након сваке тврдње, процењивали су да ли, из своје улоге, могу да премосте одређени задатак. На крају су анализирали шта их је ометало, здравствено стање или животна ситуација.

И као што би рекао Цицерон, велики римски правник, књижевник и политичар: „Ништа није привлачније у човеку, него његова љубазност, стрпељење и толеранција.“