АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У просторијама наше школе организована је јануарска активност Тима за заштиту животне средине. Активност под називом ,,Светски дан образовања о заштити животне средине” одржана је 26.1.2024. године.

Циљ обележавања је развијање еколошке свести на глобалном нивоу. Образовање о заштити животне средине је право и дужност сваког човека, као и заједничка одговорност и корист за цело човечанство. Поновили смо кроз разговор и презентацију да је животна средина основа нашег опстанка, здравља и квалитета живота. Научили смо да је угрожена и оштећена сечом шума, прекомерном потрошњом, климатским променама као и огромном количином отпада. Кроз разговор смо утврдили следеће мере борбе које се примењују: садња дрвећа и цвећа, рециклажа, коришћење соларне енергије и употреба електричних аутомобила.

Обележена је и друга активност која је посвећена ,,Светском дану тигрова”. Циљ обележавања овог датума је подизање свести о њиховом очувању, као и промовисање глобалног система за заштиту природних станишта ових животиња.

Научили смо да је бенгалски тигар најпознатија врста и да чини 80% укупне популације угрожених животиња. Схватили смо, путем ове презентације, њихов велики значај у ланцу исхране.

Кроз активности нашег Тима за заштиту животне средине желимо да укажемо да, бригом о нашој планети Земљи, бринемо и о биљном и  животињском свету, као и о нама самима.