ТИМСКИ РАД И САРАДЊА – ЗАЈЕДНО ДО ЦИЉА

У оквиру активности Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика, 6.2.2024, организована је радионица за ученике нижих разреда, под називом „Тимски рад и сарадња – Заједно до циља“.

Радионица је осмишљена тако да сви ученици представљају јединствен тим који ће слогом, сарадњом и заједничким снагама, кроз игру и забаву, извршити одређене задатке. Задаци су били спортског и креативног карактера и од ученика су захтевали, али и развијали, одређени степен спретности, пажње, концентрације и координације. Сви задаци су били прилагођени узрасту и способностима ученика.

Циљ радионице је био да се ученицима приближи драж тимског рада и пробуди жеља за сарадњом са другарима, како би стигли до заједничког циља и осетили заједничку срећу.

Ученици су показивали задивљујући ниво међусобне толеранције и уважавања различитости, што нам потврђује да је циљ остварен.