ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЛНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА

Наставнице Јелена Биров и Јелена Бубањ су, у склопу Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика ШОСО „Мара Мандић“, одржале радионицу на тему: „Превенција насилних облика понашања“.

У уводном делу радионице ученици су се упознали са облицима насиља (психичко, физичко, дигитално/елекстронско, сексуално и социјално). Дискутовали смо о томе да ли су се некада затекли у некој непријатној ситуацији и како би те проблеме могли решити.

Затим је уследила игра „Не волим кад ми неко…“ у којој су ученици били подељени у парове и  рекли шта не воле да му друга особа каже/уради. У овој игри су се ученици повезали и били довољно слободни да кажу своје проблеме и начине како су их решавали.

Изнели смо наше идеје како бисмо спречили или помогли особи која трпи насиље. Те идеје смо написали на папир и пренели на плакат који је окачен у ходнику школе.

Пред крај смо поделили анкете ученицима у којима су одговарали на питања везана за насилне облике понашања.

Сигурни смо да је ова радионица помогла ученицима да лакше препознају насиље, уколико се дешава њима или неком из њихове околине, и шта да ураде у тим ситуацијима.