УПИС ЂАКА ПРВАКА ШК. 2024/2025. ГОДИНЕ

У први разред основне школе уписују се деца рођена од 1.марта 2017. године до 28. фебруара 2018.године, односно уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

 

Полазак у школу представља једну од највећих  промена за дете, када се оно први пут сусреће са новим обавезама, очекивањима , простором, великим бројем непознатих особа, због чега први контакт са школом треба да буде пријатан и без стреса. 

Оно што је пресудно за први доживљај школе је како родитељи припреме дете. Велику штету чине родитељи уколико детету прете школом или га „испитују“ пред тестирање. Довољно је детету објаснити да долазе на разговор како би се упознао са психологом и да ће му поставити нека питања која поставља свим будућим првацима.  Успут ће упознати још неке запослене у школи, али и видети простор у коме ће боравити наредних година током школовања.

Процену у ШОСО „Мара Мандић“ врши психолог уз помоћ тестова, разговора, питања, цртежа… Битно је нагласити да дете не може да „падне “. Ова процена пре свега служи да добијемо увид о неким особинама детета, у којим областима се боље сналази, које су му јаче стране, а које слабије, односно добијамо увид у емоционалну, интелектуалну  и социјалну зрелост детета, а на основу тих података имамо смернице које вештине треба наставити подстицати и развијати, а на којима треба интензивније да се ради како би се способности развиле до максимума. Све ове информације користе се касније за израду педагошког профила детета.  

Након процене психолог даје и препоруке родитељима.

Пре самог тестирања неопходно је извршити упис детета у школу.

За упис детета у први разред, родитељ подноси школи следећу потребну документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених (за дете);
  2. Потврду о здравственом прегледу детета;
  3. Уверење (или потврда до издавања уверења) предшколске установе о похађању припремног предшколског програма.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју дете се уписује на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

Упис се врши код помоћника директора и секретара школе, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у просторијама школе.

Родитељи заинтересовани за упис могу доћи лично да обаве разговор са помоћником директора и стручном службом школе и видети шта школа нуди.

Насатава се реализује према редовном плану и програму, уз израду индивидуалног образовног плана (ИОП-а) за свако дете, који је прилагођен његовим индивидуалним способностима, могућностима и потребама.

ШТА НУДИМО?

 • Логопедске третмане;
  • Реедукацију психомоторике;
  • Третмане сензорне интеграције;
  • Корективно-превентивне вежбе и игре;
  • Рад у малим групама;
  • Безбедно окружење;
  • Прилагођен дидактички материјал;
  • Бесплатне и прилагођене уџбенике;
  • Бесплатну ужину и превоз (годишња карта за превоз);
  • Бесплатну рекреативну наставу на Дивчибарама;
  • Високо специјализован кадар (дефектолози различитог образовног профила, психолог, наставници предметне наставе, физиотерапеут, реедукатор психомоторике, логопед, сарадник за израду дидактичког материјала, медицинске сестре).

 

САВРЕМЕНИ АМБИЈЕНТ И ОПРЕМЉЕНОСТ:

Свака учионица опремљена је са:
• Белом таблом;
• Интерактивном таблом;
• Лаптопом/ рачунаром;
• Пројектором и платном;

ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ:

 • Информатички кабинет са савременом опремом;
  • Логопедски кабинет са савременим логопедским сетом;
  • За децу оштећеног вида школа нуди савремену опрему: лупе, беле штапове, уџбенике, Брајеву машину.
  • Сензорну собу, која се састоји из различитих елемената који стимулишу сва чула детета;
  • Салу за физичко, опремљену различитим спортским реквизитима;
  • Кабинет за реедукацију психомоторике и превентивно-корективне вежбе и игре.

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА:

У школи су запослена три медицинска техничара, која пружају подршку деци у задовољавању физиолошких потреба, учествују у спровођењу тоалетног тренинга и воде рачуна о целокупном стању деце.

Продужени боравак за ученике којима је боравак неопходан, од првог до осмог разреда.

Ми смо школа великог срца и посебног духа.

ПОСЕТИТЕ НАС!