ПСИХОЛОШКА САВЕТОДАВНА ПОДРШКА ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће због новонастале ситуације извршити пренамену СОС линије за пријаву насиља у образовно – васпитним установама, а позивом на број телефона 0800 200-201 од…

OсталоПСИХОЛОШКА САВЕТОДАВНА ПОДРШКА ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА