ДОДАТНА ПОДРШКА

Додатна подршка је услуга која школу за образовање ученика са сметњама у развоју ,,Мара Мандић“ чини посебном и говори о томе са колико љубави запослени у школи обављају свој посао.…

OсталоДОДАТНА ПОДРШКА