САВЕТИ РЕЕДУКАТОРА ПСИХОМОТОРИКЕ И ЛОГОПЕДА

Савети реедукатора психомоторике: Током изолације играјте се са децом. Уколико имате двориште онда ће деца много лакше поднети овај период јер могућности игре, активности и кретања су јако велике. За…

OсталоСАВЕТИ РЕЕДУКАТОРА ПСИХОМОТОРИКЕ И ЛОГОПЕДА