ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Општи циљ Светског дана менталног здравља (10.октобар) је подизање свести о  проблемима менталног здравља широм света. Како нам је за што боље ментално здравље важно да се дружимо са другима, да учествујемо у активностима које ће у нама изазвати лепа осећања, ми смо ове године пажњу посветили слободном времену.

Слободно време је време које ученицима остаје након свих школских и ваншколских активности, обавеза у породици и задовољења потреба за јелом, сном и хигијеном. У том слободном времену слободни су да самостално одлуче и определе се чиме ће се бавити.

У породици деца стичу прву културу провођења слободног времена и рада. Помозимо им да планирају свој дан, како радни тако и слободни део. Својим примером им покажимо како се квалитетно проводи слободно време.

Да бисмо подстакли ученике нижих разреда да размишљају о свом слободном времену и на које начине га могу проводити, наставница Дијана Димов је реализовала активност на тему „Моје слободно време“. Разговарали смо о томе како користимо слободно време, да ли се дружимо са децом и ван школе, а затим смо играли друштвене игре: „Човече, не љути се“, „Игре меморије“, „Домине“ и „Баци коцку и попни се од дна до врха“. Ученици нижих разреда су се дивно забавили што нам и слике показују. На крају активности, свим ученицима су подељене књиге, бојанке и сликовнице, уз напомену да у слободно време могу читати књиге, листати сликовнице, бојити бојанке и слично. Активностима су се прикључиле и остале наставнице нижих разреда.