МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

У оквиру активности тима који води дечји савез обележили смо Међународни дан толеранције, који се у свету обележава 16. новембра.

Учесници ове активности били су ученици нижих разреда основне школе.

Уз презентацију са мноштвом сликовних садржаја, на којима су приказани толерантни и нетолерантни облици понашања, разговарали смо са децом и истакли оно што је важно. Посебно смо истакли толеранцију међу друговима и на који начин треба решавати конфликтне ситуације.

Ученици су разумели поруку:

Толеранција је поштовање и прихватање туђих мишљења, идеја и поступака и онда када се разликују од наших.

Након уводног дела приступили смо изради паноа. Ученици су стрпљиво чекали свој ред и на тај начин показали да су толерантни.