ПОЛИГОН У ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

У марту месецу, 2023. године, ученици нижих и виших разреда, који су обухваћени додатном подршком у ОШ „Мирослав Мика Антић“, направили су полигон у ходнику школе.

Пројекат су осмислиле и реализовaле: дефектолог-олигофренолог, Невена Илић, дефектолог-логопед, Марина Гало, и дефектолог-тифлолог, Нина Радуловић.

Полигон је направљен у циљу развијања интелектуалних и моторичких способности кроз реедукацију психомоторике:

– Латерализованост покрета

– Оријентација у простору

– Познавање делова тела

– Одржавање равнотеже

– Вежбање грубе и фине моторике

– Ритмичке вежбе

– Контрола импулсивности

– Вежбање технике читања и разумевања прочитаног

– Вежбање пажње и памћења

– Позитивно размишљање кроз мотивационе поруке.

Ученици су кроз покрет и дружење, на забаван и креативан начин, увежбавали одређене вештине и способности. Друштво су нам правили ученици првог и другог разреда који похађају продужени боравак у школи. Полигон је оплеменио школски простор и по њему настављају да скакућу све узрасне групе.