ОБУКА У ОКВИРУ РАЗВОЈА РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА

27.6.2023. одржана је обука – Програм изградње капацитета у оквиру подршке развоју ресурсних центара у Србији. Предавачи, проф. др Ненад Глумбић и Мирјана Лазор, педагог у ШОСО ,,Милан Петровић“, су теоријским оквирима и практичним активностима успели да пренесу основне одреднице о асистивној технологији. Обуци су присуствовали дефектолози свих профила (логопеди, олигофренолози, сурдолог, тифлолог и соматопеди) који пружају услуге додатне дефектолошке подршке у редовном систему школовања. Од посебног је значаја да ће се кроз рад ресурног центра повећати приступ асистивној технологији која ће олакшати учење и функционисање деце са сметњама у развоју.

Учесници су стекли знања, вештине и компетенције за препознавање потреба, процене и имплементације асистивне технологије у животно и радно окружење корисника.