РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Родна равноправност не значи да су дечаци и девојчице, односно мушкарци и жене, исти или треба да буду исти, већ да њихово уживање права, могућности и животних шанси није ограничено и не зависи од тога да ли су рођени као мушко или женско.

Родна равноправност и недискриминација на основу пола су основна људска права и подразумевају једнако уживање права мушкараца и жена.

Склоности или несклоности засноване према полу учимо и усвајамо од рођења. Важно је да се девојчицама и дечацима дају једнаке могућности да развију своје способности и да им се да прилика да изаберу свој будући пут на основу својих личних интересовања и вештина, а не на основу очекивања које друштво намеће у односу на њихов пол.

Овом важном темом бавио се Тим за здравствену и социјалну заштиту током новембра. Одржане су три радионице, једна за ученике нижих разреда основне школе, и две за ученике редових школа који су обухваћени додатном подршком.

У ОШ „Ђура Јакшић“, у Ковину, радионицу је одржала дефектолог, Марија Станић, са ученицима четвртог разреда. Након разговора о разликама на основу пола и рода, ученици су наводили које послове чешће раде мушкарци, а које жене. Кроз игру „Мама ватрогасац, тата куварица“ заменили су улоге. Утврдили су да и жене и мушкарци могу подједнако добро обављати разне послове, као и да буду успешни у разним занимањима.

Дефектолог Јелена Биров одржала је радионицу у ОШ „4. октобар“ у Глогоњу. Ученици су након разговора о полним и родним разликама направили плакат који ће их подсећати на ову тему. Врло су заинтересовано учествовали  и сложили су се да свако може бити успешан уколико ради посао који воли и који је сам изабрао.

Радионицу са ученицима нижих разреда у нашој школи назвали смо „Девојчице и дечаци, једнаки и снажни“. Разговарали смо о пословима и занимањима који чешће обављају дечаци и девојчице, односно мушкарци и жене. Закључили смо да свако сам треба да изабере која ће му се боја највише допадати, да ли ће се играти аутићима, луткама, па тако и чиме ће се бавити кад порасте. Причали смо о разним занимањима и нашли многе примере у којима су и мушкарци и жене подједнако успешни.