РЕЦИ НЕ ПРЕДРАСУДАМА И СТЕРЕОТИПИМА – РАДИОНИЦА

У оквиру Тима Дечји савез током Дечје недеље одржана је радионица под називом „Реци НЕ дискриминацији, предрасудама и стереотипима“. Нашим ученицима је на занимљив начин прочитан текст уз демонстрацију и драматизацију, након чега је уследила дискусија и дебата, као и извлачење порука о правилном понашању.