ВЕСТИ ИЗ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ

Од ове школске године први пут имамо додатну дефектолошку подршку на територији општине Ковин.

Школа „Мара Мандић“ пружила је додатну подршку деци и ученицима који похађају предшколску установу „Наша радост“ и ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину. Али и ученицима ОШ „Ђура Филиповић“ из Плочице и ОШ „Бора Радић“ из Баваништа.

Обухваћено је 20 деце са различитим развојним сметњама. Радило се како на савладавању редовног градива, тако и на психомоторној реедукацији.

С обзиром да се и саме установе по први пут сусрећу са додатном подршком, били су више него усредсређени на набавку материјала и специфичних дидактичких средстава, којих иначе нема у редовним школама.

На сликама су деца из ОШ „Бора Радић“ из Баваништа која су изузетно напредовала и радо долазила на часове код дефектолога. А директор Васа Симичић је у сарадњи са стручном службом комплетно оформио дефектолошки кабинет.

За овај вид додатне подршке у учењу, постоји интересовање и у другим школама у општини Ковин.

Марија Станић

Дефектолог олигофренолог-реедукатор