СЕДМА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Директор школе “Мара Мандић”, Горан Владић приствовао је Седмој скупштини Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србиjе.

Скупштини су присуствовали директори, наставници и дефектолози 48 школа ове образовне заједнице, као и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, Секретаријата за инвестиције, Завода за унапређење васпитња и образовања и Удружења дефектолога Србије.

О садржају скупштине, као и о закључцима, директор ће обавестити Наставничко веће.