ПОКРЕТОМ ОТКРИВАМО СВЕТ И СЕБЕ У ЊЕМУ

Средином прошлог века лекар и педагог, Марија Монтесори, кроз свој рад са децом указује на покрет као главно средство којим дете стиче искуство и упознаје свет. Такође, наш истакнути дечји неуропсихијатар, Светомир Бојанин, током целе своје богате каријере рада са децом говори да се покретом остварује кретање, али и комуникација. Покретом се реализују потребе, остварују љубави, савладавају тешкоће. Покретом се обликује фонација и орални говор. Покретом откривамо колико смо моћни да померимо, савијемо неки предмет, колико нас он надвисује, скрива иза себе, колико нам је неприступачан или несавладив, па тако увиђамо какви смо и ко смо у односу на тај предмет, на неку особу или на простор који нас окружује. Покретом откривамо квалитет властитог постојања.

Покретом учимо, истражујемо, сазнајемо…

Наши покрети говоре пуно о нама. Показују да ли смо радознали, радосни, брзи, спретни или тужни, трапави, спори. Као што наше речи и мисли добијају коначне облике и садржаје прожимајући се са другима, тако то бива и са нашом мимиком и гестикулацијом, па чак и са нашим кораком којим освајамо простор и начином на који усправно стојимо.

Вежбе покретом (реедукација психомоторике) служе као начин подстицања развоја и као општи приступ третману разних поремећаја. У раду са децом која имају тешкоће у психомоторном развоју чине основни терапијски поступак.

Припремила Оливера  Станчић