РАДИОНИЦА „НОВОГОДИШЊА БАЈКА“

У последњем месецу у години у ОШ „Свети Сава“ реализована је новогодишња радионица под називом „Новогодишња бајка“. Учествовали су ученици првог, трећег и петог разреда, обухваћени додатном подршком.

При изради различитих украса подстицане су графомоторне вештине, као и манипулисање предметима и простором у целини. Ученици су уживали у позитивној атмосфери уз новогодишње песме, након чега су окачили своје украсе у кабинету за додатну подршку. Радионици је присуствовала и психолог школе.

Као исход радионичарског рада истичемо развијање социјалних вештина и спонтане комуникације међу вршњацима.

Радионицу су реализовале: Кристина Станковић, Драгана Петровић и Нина Радуловић, дефектолози који пружају додатну подршку.